maden

Dünyanın en kaliteli kalsiyum Bentonit yataklarının bulunduğu Karadeniz kıyılarında, çok zengin maden sahalarının lisanslarına sahibiz.

Bentonit minerali doğada oluşan kil grubu maden rezervleri içerisindeki en önemli kil minerali olup özellikleri bakımından kalsiyum karakterli ve sodyum karakterli olarak adlandırılmaktadır.

Bentonit madeni rezervleri bakımından dünyada lider konumda olan ülkemizde, kalsiyum karakterli beyaz bentonit rezervlerinin önemli bölümü bölgemizde (Ünye, Fatsa, Ordu) yer almakta olup bu rezervlerin yaklaşık %60’ı firmamızın himayesindedir. Bölgemizdeki yüksek absorpsiyon kapasitesine sahip kalsiyum karakterli beyaz bentonit rezervleri, Fatsa OSB yerleşkesinde bulunan ve yaklaşık 30.000 m² alanda kurulu olan firmamıza ait üretim ve paketleme tesislerinde işlenerek, %100 doğal bentonitten dünyanın en kaliteli kedi kumu üretilip, ihraç edilmektedir.

Nitekim, Bentaş Bentonit A.Ş. olarak firmamız bölgede uhdesinde bulunan 3 farklı ruhsatta toplam 6.400 hektar alanda yaklaşık 10 milyon ton beyaz bentonit rezervine sahiptir. Şirketimiz, kendisine veya bağlı ortaklıklarına ait işletme ruhsatlı ilgili sahalardaki 5 farklı ocaktan ham madde ihtiyacını karşılamaktadır. Diğer taraftan, firmamız yerel maden üreticileriyle iş birliği içerisinde olup, yaptığı alım anlaşmalarıyla birlikte toplamda 9 farklı ocaktan ham madde tedariği yaparak ham madde ve buna bağlı ürün çeşitliliğini artırmıştır. Dolayısıyla firmamız, kedi kumu üretimi haricinde seramik sektörü ve benzer diğer sektörler için de mikronize bentonit üretimi yapmaktadır.

Öte yandan, %70 hissesine sahip olduğumuz Nanotech A.Ş.’yi, 2018 yılında Ankara/Kahramankazan ilçesi sanayi yerleşkesinde 7.000 m² alanda diatomit üretim ve paketleme tesisi olarak kurmuştur. İlgili tesiste bir taraftan kedi kumu, diğer taraftan endüstriyel sektörlere yönelik üretim faaliyetleri devam etmektedir. Ortağı olduğu şirket ilgili yörede yaklaşık 30 milyon ton beyaz diatomit rezervlerine sahiptir.

Yine firmamız, %70 hissesine sahip olduğu KB Bentonit Ltd. firmasını 2019 yılında kurmuştur. İlgili firmanın bünyesindeki bentonit arama ruhsatlı sahada sondaj çalışmalarının ilk bölümü tamamlanmış olup, yaklaşık 2,5 milyon ton bentonit rezervi tespit etmiştir. İşletme projesi aşamasındaki bu sahamızda yarı sodyum karakterli gri, yeşil ve mavi renkler ile beyaz renkli kalsiyum rezervleri mevcuttur. Ayrıca, söz konusu maden sahası sınırları içerisinde yüksek miktarda iyi kalitede blok bims hammaddesi olarak bilinen pomza madeni de tespit edilmiştir.

Bentonit ve diatomit madenlerinin yanında firmamıza ait, Samsun ili Ladik ilçesinde iki ayrı işletme ruhsatlı sahalarda toplamda yaklaşık 61 milyon ton rezervinde silis kumu (kuvars kumu) ham maddesi, Samsun ili Vezirköprü ilçesinde iki adet işletme ruhsatlı sahalarda yaklaşık 2 milyon ton rezervli alçı taşı ve yine Samsun ili Nebiyan mevkiindeki yaklaşık 7 milyon m³ rezervli siyah granit mermer (grana diyorit) sahaları mevcuttur.

Köklü bir madencilik firması olarak tamamen milli ve yerli sermaye ile kurulmuş olan Bentaş Bentonit A.Ş., ülkemizin milli servetleri olan madenlerimizi Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “Bir milletin tealisi yeraltı zenginliklerinin değerlendirmesine bağlıdır” sözü şiarıyla, bu minvalde, sağlam alt yapıya sahip, alanında uzman ekibiyle Ar-Ge ve inovasyon odaklı, kanunlar çerçevesinde ve doğaya saygı ilkesiyle maden arama ve işletme faaliyetlerini yürütmektedir.

MADENLERİMİZ

Bentonit Lisans I

Ordu, Ünye, İnkur

Ordu ili, Ünye ilçesi İnkur mevkiinde bulunan işletme ruhsatlı bentonit sahamız 3.051 hektarlık geniş bir alan kaplamaktadır. Sahada şuanda 3 farklı noktada işletilmekte olan ocaklar farklı kalite ve özellikte bentonitler içermektedir. Şuana kadar yapılan ve devam eden çalışmalar neticesinde sahada 2,5 milyon ton bentonit rezervi tespit edilmiştir. Bentonitler, Montmorillonit 65-75, Beyazlık 80-90 arası özelliktedir. Saha Ünye Limanına yaklaşık 20 km mesafededir.

Bentonit Lisans II

Ordu, Ünye, Üçpınar

Ordu ili, Ünye ilçesi Üçpınar mevkiinde yer alan işletme ruhsatlı bentonit sahamız 1.472 hektar alan kaplamakta olup sahada yapılan çalışmalar neticesinde 2 milyon ton bentonit rezervi tespit edilmiştir. Sahada açılmış işletilmekte olan ocak mevcuttur. Saha Ünye Limanına yaklaşık 20 km, Fatsa Limanına yaklaşık 35 km mesafededir.

Bentonit Lisans III

Ordu, Kumru

Ordu ili, Kumru ilçesi sınırlarında bulunan arama ruhsatlı bentonit sahamız 1.875 hektar alan kapsamakta olup 750.000 ton bentonit rezervi tespit edilmiş olup araştırmalar devam etmektedir.

Diatomit Lisans

Ankara, Kazan

Ankara Kazan mevkiinde bulunan 2 adet işletme ruhsatlı diatomit maden sahalarımız toplam 1100 Hektarlık bir alanı kapsamaktadır (700 Hectar / 400 Hectar). Toplam 30 milyon ton rezerv topaklanmayan kedi kumuna uygun olup, bu madenden endüstriyel girdiler için çeşitli alanlarda (Tarım, hayvancılık, izolasyon, boya sanayi vb.) katma değeri yüksek yarı mamul ve mamul ürünler imal edilmektedir. Öncelikle kedi kumu üretiminde kullanılacak olan madenin beyazlık seviyesi %80 düzeyinde ve özgül ağırlığı 0,500 g/lt ‘dir.